Pttcell Beklenen Kampanya

 

Kampanya Detayları

 • Pttcell Beklenen Kampanya 26.12.2016 - 31.12.2018 tarihleri arasında geçerlidir.
 • Pttcell Beklenen Tarife ve Faturalı Beklenen Tarife'den taahhütsüz yararlanan tüm müşterilerimize, Pttcell Faturalı Tarifeler’ de 12 fatura dönemi kalma sözü verdiklerinde, 12 fatura dönemi boyunca tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden vergiler dâhil 4 TL indirim verilecektir.
 • 12 fatura dönemi kalma sözü vererek kampanyaya katılan müşteriler tarifelerinden 14 TL’ye yararlanabilir.
 • Anılan tarifelere başarıyla kaydolan müşterilerimiz, SMS ya da müşteri hizmetleri yoluyla ilgili tarifede kalacaklarına dair taahhüt verebilirler.
 • Taahhüt kaydı başarı ile tamamlandıktan sonra taahhüt alınan hatta SMS gönderilerek bilgilendirme yapılır. Onay mesajının gönderildiği fatura dönemi itibarıyla kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminden müşterilerimiz faydalanmaya başlar. Taahhüt işleminin başarısız olması durumunda da SMS ile bilgilendirme yapılır.
 • Halihazırda ilgili kampanya kapsamında Pttcell Beklenen Tarife ve Faturalı Beklenen Tarife’de kalma taahhüdü alınmakta olup, bahse konu tarifeler dışında farklı bir tarifeye geçilmesi halinde aşağıda belirtilen koşullar çerçevesince cayma bedeli yansıtılmaktadır. 16.02.2018 tarihi itibarıyla, bahse konu taahhüt kurgusu Pttcell faturalı tarifelerde kalma taahhüdü olacak şekilde güncellenecektir. Daha açık ifade etmek gerekirsebelirtilen tarih itibarıyla, taahhüt süresi içerisinde hattını iptali eden, hattının iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, devreden, Pttcell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapan müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır. Taahhüt verip 12 fatura dönemi içerisinde Şirketimizce sunulmakta olan diğer Pttcell faturalı tarifelere geçiş yapan müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; söz konusu müşterilerin taahhütleri kaldığı yerden devam edecek olup; taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, devretmeleri, Pttcell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır. Taahhüt süresinin sona ermesinin ardından ilgili hatta tanımlı olan tarifenin güncel ücreti üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Kampanya kapsamında belirtilen tarifeye numara taşıma ve yeni hat tesisi yoluyla geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır.
 • Kampanya kapsamında sunulan 4 TL aylık sabit ücret indiriminden, kampanyadan aktif olarak yararlanıldığı 12 fatura dönemi içerisinde yalnızca bir kez yararlanılabilmektedir.
 • Müşteriler 13. fatura döneminden itibaren tarifenin güncel aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Kampanya süresi ve kurgusunda meydana gelen değişiklik hakkı TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ’de saklıdır.